GALERIA KSIĄŻKI
 PiMBP Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu
Brak obrazka!
Autorskie zaproszenie na wystawę
CarnokyType
15 MARCA – 15 MAJA 2013

CarnokyType to niewielka, powstała w 2010, oficyna Samuela Čarnoký'ego — słowackiego typografa, liternika i designera. Jej nazwą autor firmuje tworzone przez siebie — w postaci fontów OpenType — wysokiej jakości plakatowe i dziełowe kroje pism, spośród których najbardziej znanymi są: LECO 1988, Samo Sans, Arcus i Technik.
Samuel Čarnoký urodził się 18 lutego 1981 w Krompachach na Słowacji; obecnie mieszka w Koszycach. Ukończył studia w zakresie komunikacji wizualnej w Instytucie Sztuki Politechniki Koszyckiej, otrzymując za swoją pracę magisterską pt. „Grafika miejska” nagrodę dziekana. Od 2009 wykłada w Pracowni Komunikacji Wizualnej Instytutu Sztuki Politechniki Koszyckiej; jest również doktorantem Instytutu. W latach 2010–2012 był nauczycielem grafiki reklamowej w Szkole Sztuki Użytkowej w Koszycach.
Bohater wystawy, oprócz tworzenia krojów pism, zajmuje się opracowaniem typograficznym książek, wykorzystywaniem w projektowaniu graficznym różnego rodzaju podłoży drukowych, opracowuje logotypy, interesuje się identyfikacją wizualną, uprawia tzw. street art. Aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami kultury, tworząc oprawę graficzną do organizowanych przez nie imprez.
Samuel Čarnoký osobiście opracował i zaaranżował plansze pokazywane na wystawie; dostarczył również publikacje, w których użyto zaprojektowanych przezeń krojów pism.