GALERIA KSIĄŻKI
 PiMBP Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu
Brak obrazka!
Fragment ekspozycji
Modernistyczny Wałbrzych. Wystawa fotografii
16 LISTOPADA 2012 – 18 STYCZNIA 2013

Wystawa ma na celu zwrócić uwagę na fakt, iż modernistyczna zabudowa Wałbrzycha, zwłaszcza ta powstała na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego stulecia, stanowi ciągle niedocenioną wartość. Stan, w jakim znajdują się niektóre obiekty z tamtego okresu — z pozostałościami gmachu przedwojennego kina „Capitol”, a powojennego Górniczego Domu Kultury na czele — zdaje się aż nadto dobitnie potwierdzać tę tezę. Do udziału w ekspozycji zaproszono siedmioro fotografików zrzeszonych w Wałbrzyskim Klubie Fotograficznym: Annę Habdas-Czujko, Jarosława Jaremę, Jarosława Michalaka, Michała Ostrowskiego, Tomasza Sidora, Tadeusza Szczepańskiego i Tomasza Wasilewicza. Każdy z uczestników zaproponował siedem prac wykonanych taką techniką, której najczęściej używa, fotografując architekturę. Twórcy skoncentrowali się na kilku najbardziej charakterystycznych budynkach modernistycznych. Obok wspomnianego „giedeku” najczęściej fotografowano: dawny dom handlowy „Schocken”, czyli powojenny Powszechny Dom Towarowy na rogu ulic Słowackiego i Drohobyckiej, budynek przy pl. Skarżyńskiego 1 (obecny Ośrodek Szkolenia Technicznego) i gmach Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Andersa 162a — oba zaprojektowane przez Ernsta Pietrusky'ego, kamienice mieszkalne osiedla Nowe Miasto. Na jednym z fotogramów pokazano niszczejący gmach dawnego Hotelu Miejskiego „Sudety” z 1971, który uznać można za ostatni prawdziwie modernistyczny obiekt w miejskim krajobrazie architektonicznym. Organizatorzy wystawy liczą na to, że stanie się ona przyczynkiem do dyskusji na temat stanu obecnego i przyszłości modernistycznej zabudowy Wałbrzycha.