GALERIA KSIĄŻKI
 PiMBP Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu
Brak obrazka!
Pokój dziecięcy w dworku Kościuszków
fot. R. Sławczyński
Mereczowszczyzna na Kresach
– miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki

Wystawa fotografii Ryszarda Sławczyńskiego
6 – 21 WRZEŚNIA 2012

Ryszard Sławczyński jest poetą i publicystą, podróżnikiem, miłośnikiem Odry, zagorzałym popularyzatorem kultury Kresów Wschodnich. Na wystawie zaprezentowano fotografie jego autorstwa, przedstawiające zrekonstruowany w 2004 dworek, znajdujący się na terenie wyludnionej wsi Mereczowszyzna (terytorium Białorusi), w którym 4 lutego 1746 urodził się Tadeusz Kościuszko — późniejszy polski i amerykański generał, inżynier fortyfikator, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, przywódca powstania przeciw Rosji i Prusom w Rzeczypospolitej, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w insurekcji 1794. Oprócz zdjęć z dworku Kościuszków obejrzeć można fotografie ruin neogotyckiego pałacu Pusłowskich, znajdującego się na terenie dawnego folwarku Mereczowszczyzna, a także zdjęcia kościoła rzymskokatolickiego i cmentarza w Kosowie Poleskim.
Wystawę urządzono z inicjatywy wałbrzyskiego oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z okazji Dni Kultury Białorusi w Wałbrzychu. Patronatem objęli ją: Ambasada Republiki Białorusi w RP, Prezydent Miasta Wałbrzycha, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód w Warszawie. Ekspozycja była wcześniej pokazywana m.in. w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu, Muzeum Regionalnym w Jarocinie i Obornickim Ośrodku Kultury.