GALERIA KSIĄŻKI
 PiMBP Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu
Brak obrazka!
Fragment ekspozycji
Nasze plakaty
6 – 29 CZERWCA 2012

Brak obrazka!ażda wystawa jest wydarzeniem efemerycznym. Planuje się ją zazwyczaj z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, a jej przygotowanie wymaga dużego nakładu pracy: dokładnego przemyślenia charakteru ekspozycji, wypożyczenia eksponatów — co zazwyczaj owocuje nawiązaniem współpracy z różnymi instytucjami (bibliotekami, muzeami, archiwami itp.) — wymyślenia aranżacji, opracowania typograficznego plansz wystawienniczych i druków akcydensowych, wreszcie zainstalowania ekspozycji w galerii i zorganizowania wernisażu. Po wystawie pozostaje stosunkowo niewiele: relacje w prasie, czasami krótkie migawki telewizyjne, wpisy do zeszytu odwiedzin, fotografie.
W ostatnich latach dokładaliśmy starań, aby po wystawach urządzanych w Galerii Książki pozostawały także plakaty anonsujące ekspozycje. Teraz postanowiliśmy pokazać je, mając nadzieję, że razem stworzą odrębną wartość, że dadzą okazję do przypomnienia naszych przedsięwzięć z ostatnich trzech lat i kilku miesięcy. Obok plakatów sporządzanych dla Galerii Książki pokazujemy także te, które od końca 2010 do początku 2012 roku towarzyszyły wystawom w minigalerii „Kąt ostry” (funkcjonującej obok wypożyczalni na I piętrze); całość urozmaiciliśmy kilkoma planszami wystawienniczymi z pokazów szczególnie ciepło przyjmowanych przez Odwiedzających.