GALERIA KSIĄŻKI
 PiMBP Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu
Brak obrazka!
Pałac w Miłosławiu (stan przed 1945).
Dawna rezydencja Kościelskich
Nagrody literackie Fundacji im. Kościelskich
10 LISTOPADA – 30 GRUDNIA 2011

Brak obrazka!undacja im. Kościelskich powstała w 1961 w Genewie na mocy testamentu warszawskiej artystki Moniki Kościelskiej, żony Władysława Augusta Kościelskiego. Zamiar powołania fundacji jej założycielka powzięła kilkanaście lat wcześniej — w 1947 po bezpotomnej i przedwczesnej śmierci syna Wojciecha. Celem instytucji stało się nagradzanie młodych (tzn. takich, którzy nie ukończyli 40 roku życia), zdolnych pisarzy polskich, tworzących w Polsce lub poza jej granicami. Po raz pierwszy nagrodę przyznano w 1962 i nieprzerwanie (za wyjątkiem roku 1982 i 1987) wręcza się ją do dziś. Niemal pięćdziesięcioletnia tradycja wyróżnienia oraz długa lista jego znakomitych laureatów sprawiły, że jest ono uznawane za jeden z najbardziej prestiżowych polskich wawrzynów literackich. Nagrodę otrzymali m.in. Sławomir Mrożek (1962), Zbigniew Herbert (1963), Tadeusz Konwicki (1964), Wiktor Woroszylski (1965), Tadeusz Nowak (1967), Jerzy Harasymowicz (1971), Stanisław Barańczak (1972), Edward Stachura (1972), Edward Redliński (1974), Jerzy Pilch (1989), Wisława Szymborska (1990), Olga Tokarczuk (1997).
Wystawa odwołuje się do najwcześniejszych lat funkcjonowania Nagrody i, przez pryzmat zbiorów Biblioteki pod Atlantami, przypomina sylwetki wybranych laureatów ze szczególnym uwzględnieniem tych pisarzy, którzy związani byli z ważnym w latach 60. czasopismem literackim Współczesność. Pokazuje również zbiory z kolekcji Wojciecha Klasa — pomysłodawcy ekspozycji, współautora monografii poświęconej Kościelskim.