GALERIA KSIĄŻKI
 PiMBP Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu
Brak obrazka!
Mężczyzna akwarela; ok. 1941
Krzysztof Kamil Baczyński — twórczość plastyczna
10 STYCZNIA – 28 LUTEGO 2011

Brak obrazka!rzysztof Kamil Baczyński przeszedł do historii jako poeta o skali talentu Juliusza Słowackiego, niewiele jednak wie się o nim jako początkującym, ale niewątpliwie utalentowanym grafiku, malarzu i typografie, który z twórczością plastyczną zamierzał związać swoje życie zawodowe, marząc o karierze ilustratora-grafika i o podjęciu studiów w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Plany te zniweczył w 1939 wybuch wojny. Krzysztof Kamil żywo interesował się sztuką książki, podejmując własne próby edytorskie w drukarni należącej do jego teścia Ryszarda Drapczyńskiego, tworząc układy typograficzne zdradzające fascynację dorobkiem znakomitego artysty książki Stanisława Wyspiańskiego.
Wystawa pokazuje kilkadziesiąt, w większości wypadków znacznie powiększonych, reprodukcji prac plastycznych Baczyńskiego, których oryginały znajdują się w zbiorach Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Jest tu seria martwych natur, są portrety, kompozycje figuratywne i krajobrazowe. Uwagę przykuwają ekslibrisy — forma kompozycyjna szczególnie przez poetę lubiana, w której chyba najpełniej realizował się jego talent plastyczny. Prace wykonane zostały wieloma technikami: akwarelami, farbami olejnymi i plakatowymi, pastelami, tuszem i ołówkiem.
Wydaje się, że ekspozycja pokazuje nieco inny, bardziej pogodny odcień wrażliwości twórczej Baczyńskiego niźli jego poezja — z konieczności katastroficzna, spowita głębokim mrokiem przeżyć wojennych.