GALERIA KSIĄŻKI
 PiMBP Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu
Brak obrazka!
Red. Marek Malinowski podczas pracy reporterskiej we wsi Kamienica koło Stronia Śl.
W l. 70. planowano stworzyć tu dużą inwestycję turystyczną, którą określano mianem drugiego Zakopanego. Fot. Leszek Tarnawski
Warsztat dziennikarza. Z archiwum Marka Malinowskiego
13 MAJA – 2 LIPCA 2010

Brak obrazka!arek Malinowski — ur. w 1943 dziennikarz i regionalista, absolwent studiów polonistycznych oraz podyplomowych studiów politycznych. Jako student zainicjował wydawanie czasopisma literackiego „Glosy” i był jego redaktorem naczelnym, przez rok pełnił funkcję kierownika literackiego teatru Kalambur. W 1973 został redaktorem naczelnym „Trybuny Wałbrzyskiej” i prowadził ją do 1991. Uczynił z tego tygodnika znaczące w skali kraju pismo regionalne, którego jednorazowy nakład dochodził nawet do 100 tys. egzemplarzy. Pod koniec lat 70. intensywnie popularyzował twórczość literatów wałbrzyskich, współtworzył „Informator Kulturalny Województwa Wałbrzyskiego”, brał udział w redagowaniu „Kroniki Wałbrzyskiej” i „Rocznika Województwa Wałbrzyskiego”.
Wystawa — przez pryzmat dokumentów udostępnionych przez Marka Malinowskiego — daje egzemplifikację umiejętności składających się na warsztat dziennikarza prasowego. W związku z dużą liczbą eksponatów, zdecydowano się pokazać je w formie zdigitalizowanej, tworząc pięć równolegle wyświetlanych pokazów. Pierwszy przedstawia wybrane publikacje Marka Malinowskiego, drugi dotyczy historii „Trybuny Wałbrzyskiej”, trzeci to film „Pożegnanie z Julią”, którego współtwórcą jest bohater wystawy, czwarty informuje o najważniejszych przedsięwzięciach (gł. o charakterze literackim), w które zaangażowany był Marek Malinowski, piąty jest wyborem jego zdjęć. Otoczenie do pokazów tworzą wielkoformatowe fotografie reporterskie.