GALERIA KSIĄŻKI
 PiMBP Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu
Brak obrazka!
Dziennikarz Jarosław Haak (1930 – 1996)
podczas wiecu przedwyborczego
na wałbrzyskim osiedlu Podzamcze
Fot. ze zbiorów K. Tarnowskiej
Rok 1989. Wydarzenia, wspomnienia, pamiątki
4 CZERWCA – 3 LIPCA, 3 – 31 SIERPNIA 2009

Brak obrazka!ystawa jest wspomnieniem wydarzeń społeczno-politycznych sprzed dwudziestu lat, które doprowadziły do zmiany ustroju w Polsce. Jej głównym celem było wyeksponowanie różnego rodzaju dokumentów zachowanych w domowych archiwach ludzi, którzy w tych wydarzeniach brali aktywny udział. Pokazujemy duży zbiór zdjęć z kampanii przedwyborczej (część z nich wyświetlana jest w postaci diaporamy na czarno-białym telewizorze „z epoki”), wyborcze druki propagandowe (plakaty, afisze, odezwy itp.), regionalne wydawnictwa niezależne, znaczki pocztowe drugiego obiegu; jest zrekonstruowany specjalnie na tę okazję powielacz do druku ulotek, jest również oryginalny maszynopis z obrad Okrągłego Stołu, zwierający tezy strony opozycyjnej w zakresie górnictwa i ochrony środowiska.
Zbiorów użyczyli nam: Maria Krokowska, Jadwiga Nowak, Halina Pankanin, Hanna Rytko, Krystyna Tarnowska, Wojciech Dziadosz, Janusz Gąsiorowski, Czesław Wiliński, Józef Zalas. Ich kolekcje uzupełniliśmy wybranymi dokumentami życia społecznego Pracowni Regionalnej Biblioteki pod Atlantami.
Dopełnienie ekspozycji stanowią plansze, na których opisaliśmy cztery ważnie fakty z 1989 roku: wspomniane obrady Okrągłego Stołu (6 lutego – 5 kwietnia), powstanie pierwszego niezależnego dziennika — Gazety Wyborczej (8 maja), wybory do tzw. sejmu kontraktowego (4 i 18 czerwca) oraz powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego (12 września).