GALERIA KSIĄŻKI
 PiMBP Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu
Brak obrazka!
Faksymile tytulatury osiemnastowiecznego
podręcznika Arit[h]metica Decimalis ze zbiorów
Archiwum Państwowego we Wrocławiu
Rękopisy biblioteki Hochbergów w Książu
Wystawa faksymiliów
16 – 22 KWIETNIA (W ZAMKU KSIĄŻ), 27 KWIETNIA – 31 MAJA 2009

Brak obrazka!iblioteka rodziny Hochbergów w Książu istniała od 1609 roku do okresu II wojny światowej. U progu minionego stulecia była drugą co do wielkości prywatną książnicą na Śląsku; jej zbiory liczyły ponad 44 tysiące woluminów i — co warte podkreślenia — były wypożyczane na zewnątrz. W skład kolekcji wchodziły rękopisy, inkunabuły (najstarszy — „Die consolatione philosophie” Boetiusa z 1473 roku) i stare druki, których nie powstydziłyby się największe biblioteki europejskie. W latach 80. XIX w. księgozbiór został skatalogowany przez bibliotekarza Otto Frenzela. Niestety, te bezcenne zbiory uległy rozproszeniu podczas wojennej zawieruchy.
Na wystawie pokazano 55 faksymiliów kart tytułowych lub pierwszych stron wybranych dzieł, które zachowały się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu i w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. (W zbiorze znalazł się również fragment osiemnastowiecznego katalogu bibliotecznego). Przygotowując kopie, starano się zachować rozmiary i kolorystykę oryginałów. Większość faksymiliów wydrukowano na papierze czerpanym wyprodukowanym w dusznickim Muzeum Papiernictwa.
Wystawa towarzyszyła obchodom pięćsetlecia nabycia praw własności do zamku Książ przez ród Hochbergów; zbiegła się również z czterechsetleciem Hochbergowskiej biblioteki.